Spellingkampioen

Spellingkampioen, eindmedeklinkers

Spellingkampioen, klinkers en dubbele medeklinkers

Superspellingkampioen, moeilijke klinkers/dubbele medeklinkers

Superspellingkampioen, moeilijke medeklinkers

Superspellingkampioen, moeilijke verkleinwoorden/meervouden

Superspellingkampioen, moeilijke werkwoordsvormen